Aanvulling kerkdiensten in juni

Op 7 juni jl. is de eerste kerkdienst gehouden met het maximum aantal van 30 personen. De kerkdienst is gelukkig in goede orde verlopen. Op het eerder gepubliceerde protocol maken wij nu 2 aanvullingen. De leiding van de kindernevendienst heeft aangegeven toch graag een kindernevendienst te willen houden als er kinderen aanwezig zijn. Dit wordt mogelijk vanaf zondag 14 juni. De gezinnen krijgen dan een zitplaats rechts voorin de kerk.

Ook is gebleken dat veel kerkgangers het toch fijn vonden om na afloop buiten nog even na te praten. Wij menen inderdaad dat dit in de buitenlucht mogelijk moet zijn mits natuurlijk de 1,5 m afstand wordt aangehouden.

De kerkdienst van 14 juni is inmiddels ‘volgeboekt’ maar voor de diensten van 21 en 28 juni kunt u zich nog aanmelden en u krijgt dan bericht of en wanneer er plaats is.