Eredienst, Palmzondag, in het openbaar geloofsbelijdenis doen, gezamenlijke dienst