Ds. Coen van Alphen

Prekenserie: Jezus’ weg en onze weg”

Gezinscommunie en Avondmaalscatechese

Vier kerst in de kerk

Opbouwdienst: Tussen geloof en twijfel

Leeskring over Jan Brokken 

Meer doen met klimaat en geloof?

Nieuwe kring: op zoek naar een eenvoudiger leven

Catechisatie voor 3 leeftijdsgroepen (2 okt starten 2 groepen)

Prekenserie: avondmaal