Bemoedigingsbrief 1 – Hervormde gemeente Rhoon Maart

bemoedigingsbrief
“Wees niet bang, want ik ben bij je,
  vrees niet, want ik ben je God.
  Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
  je steunen met mijn onoverwinnelijke
  rechterhand.”  (NBV – Jesaja 41:10)

Bemoedigingsbrief 1 – Hervormde Gemeente Rhoon (Mar 2020)

Een liefdevolle en hartelijke groet, uw Kerkenraad.