Bevrijding

Denk mee over 3 en 10 mei – wat betekent voor jou ‘Bevrijding’?

Het is 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Maar Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag worden dit jaar thuis gevierd, in een totaal andere sfeer. Daarom heb ik aan de diensten van 3 en 10 mei het thema ‘Bevrijding’ gegeven. Dat past ook bij de tijd na Pasen, dat immers een feest van bevrijding is. Alleen, wat betekent ‘bevrijding’ in een tijd van crisis?

Wilt u, willen jullie daarover met me meedenken? Dat kan op twee manieren.

Ten eerste: Laat je associaties, gedachten of vragen bij dit thema en de Schriftlezingen aan mij weten. Op 3 mei is de Schriftlezing Psalm 126, een psalm van herinnering en verlangen. Op 10 mei lezen we Exodus 20, waarbij het vooral gaat om de aanhef van de Tien Woorden: ‘Ik ben de HEER. uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd’.

Ten tweede: Wat is jouw favoriete lied dat past bij dit thema? Dan ga ik kijken of ik dat lied nu (of op een later moment) een plek kan geven in de diensten.

Reacties graag voor 28 april (dienst 3 mei) en 4 mei (dienst 10 mei). Dat kan per mail, post of telefoon. Alvast dank!

Ds Coen van Alphen | cdvanalphen@hotmail.com | 010 2009520