Bijbelkringen

Er zijn meerdere bijbelkringen in onze gemeente. Het is opbouwend en bemoedigend om met elkaar in gesprek te gaan over de bijbel en ons geloof. Aanbevolen!

Eén keer per maand is er op dinsdagavond een bijbelkring in ’t Centrum o.l.v. ds Van Alphen. Iedereen is welkom. Momenteel lezen we met elkaar uit het Johannes-evangelie.

Er zijn ook drie huiskringen die bij gemeenteleden thuis worden gehouden. Deze kringen zijn op maandagavond, één keer per maand. Als je belangstelling hebt om mee te doen, kun je contact opnemen met Arthur de Leeuw, 06 52618077.

girl reading book