Brief ds Van Alphen: Kerk-zijn in tijden van corona

Brief ds Van Alphen: Kerk-zijn in tijden van corona

Rhoon, 16 maart 2020

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

Het openbare leven ligt stil in Nederland. Mensen werken thuis, de scholen zijn gesloten. Alle nodige maatregelen worden getroffen om het coronavirus in te dammen. Het is voor iedereen verwarrend: dit hebben we zo niet eerder meegemaakt.

Het is ook een vreemde gewaarwording om op zondagmorgen níet in de kerk samen te komen. De laatste keer dat de kerkdeuren op zondagmorgen gesloten bleven, was ten tijde van de Watersnoodramp. Het voelt tegenstrijdig om in tijden van crisis niet naar de kerk te gaan: dan heb je elkaar toch juist nodig! Bij elke andere crisis zou dat inderdaad gelden. Nu is het andersom. We helpen elkaar nu door de kerk dicht te houden en fysiek afstand te bewaren.

De techniek blijkt in deze situatie een zegen. Al jaren zijn de kerkdiensten online te volgen. Dat is nu dé manier om met elkaar verbonden te blijven. Op 15 maart is de morgendienst (net als in veel andere kerken) alleen via internet uitgezonden,  en de komende weken blijven we dat doen. Zo kunnen we toch samen bidden, luisteren we naar het Woord van God en houden we de lofzang gaande.

Velen van u zullen de dienst hebben meegeluisterd. Heel bijzonder, vond ik het zelf. Met (kleinere) kinderen in huis moet je misschien creatief zijn. Met mijn kids hebben we liedjes gezongen, gelezen uit de Samenleesbijbel en nagedacht over een paar vragen. Mijn ervaring is dat dit heel goed werkt. Het is een mooie manier om in gesprek te komen over het geloof. Op internet zijn er genoeg werkvormen te vinden. Op wat voor manier dan ook, ik moedig u van harte aan om op zondagmorgen iets van een kerkdienst te blijven vieren! Natuurlijk missen we het samenkomen met onze broeders en zusters – maar juist in dat gemis weten we ons nu verbonden.

Nederlanders, let een beetje op elkaar, zei minister Bruins. Dat blijven we in de kerk natuurlijk ook doen! Het is nu wel verstandig om terughoudend te zijn met het pastorale bezoekwerk. Telefonisch of met een kaartje kunnen we ook met elkaar meeleven. Zeker de ouderen en hen die ziek zijn mogen we niet vergeten. Zelf was ik bezig met een kennismakingsronde door de gemeente. Voor dit moment ben ik daar mee gestopt. Wel ben ik telefonisch bereikbaar. Ook ben ik beschikbaar voor crisispastoraat. Aarzelt u in geval van ernstige ziekte of rondom overlijden dus niet om contact op te nemen.

In deze Veertigdagentijd/Lijdenstijd zijn we als kerk op weg naar Pasen. We weten niet hoe de komende tijd eruit zal zien. We worden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Voor christenen is dat geen vreemd thema. We mogen eerlijk onder ogen zien dat we stof zijn, maar we mogen óók weten van Gods ontferming over ons mensen (lees Psalm 103). En we houden ons vast aan onze Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en gezegd heeft: Ik ben met jullie, alle dagen (Matteüs 28:20).

Met hartelijke groet,

Ds Coen van Alphen
cdvanalphen@hotmail.com
010 2009520

P.S. Hoe geven jullie vorm aan de zondagmorgendienst thuis? Ik vind het leuk om iets terug te horen. Ook andere reacties op deze brief van harte welkom via email.