Denk mee over de diensten

‘De eerste gemeente als spiegel’

Komende weken gaat het in de diensten in de Dorpskerk over Handelingen 2:42. Daar wordt over de eerste gemeente verteld: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. Vier zaken worden genoemd (onderricht, gemeenschap, Avondmaal en gebed) die kenmerkend waren voor de vroegste kerk, maar ook wezenlijk zijn voor de kerk van nu. In het vervolg (vers 43-47) wordt dit nog verder uitgewerkt.

Nu de kerk na de coronacrisis weer verder open gaat, lijkt het me mooi om aan de hand van deze vier kenmerken na te gaan wat we kunnen leren van de kerk in Handelingen. Vandaar: ‘De eerste gemeente als spiegel’.

Op 13 juni mochten we het Avondmaal vieren en ging het over ‘het brood breken’, de term van Lucas voor de viering van het Heilig Avondmaal. Door samen de maaltijd van Jezus te vieren, vielen allerlei verschillen tussen de gelovigen weg en ervoeren ze de eenheid in Christus.

Op 20 juni (middagdienst) gaat het over de gebeden. Hoe zag dit eruit voor die eerste gemeente? Ze bleven immers ook nog trouw naar de tempel gaan (zie v.46).

Op 27 juni zal het gaan over het onderricht van de apostelen, dus over de inhoud van het geloof. Wat was voor hen het nieuwe, wezenlijke, verrassende, bevrijdende daaraan?

Op 11 juli gaat het in de gezamenlijke ochtenddienst over de gemeenschapsvorming. Die proef je aan alles: in het verkopen en verdelen van bezittingen, in het samen eten en vieren. Het lijkt allemaal heel radicaal… een mooie uitdaging voor ons?

Van harte uitgenodigd om mee te denken over deze diensten. Stuur je gedachten, associaties, aanvullende bijbelteksten, liedsuggesties naar cdvanalphen@hotmail.com. Ik ben benieuwd.

Ds Coen van Alphen