Diensten in de Stille Week 2019.

Op Witte Donderdag is er een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk om 19.00 uur, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt in een kringviering en aansluitend kan desgewenst gezamenlijk in de kerk naar The Passion gekeken worden. Deze dienst wordt geleid door Ds. R. Maas.

Op Goede Vrijdag zijn er om 19.30 uur gezamenlijke diensten in de Dorpskerk en in de Maranathakerk, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht wordt.
In de Dorpskerk gaat Ds. R. ten Napel voor uit ’s Gravendeel .
In de Maranathakerk gaat Ds. R. Maas voor en in deze dienst zullen de hedendaagse iconen van
Mw. A. M. v.d. Wilt als leidraad gebruikt worden.
Op Stille Zaterdag is er een gezamenlijke Paaswake in de Maranathakerk.
Deze begint om 22.00 uur en wordt geleid door Ds. R. Maas.

Op Paasmorgen zijn er diensten in beide kerken, die om 9.30 uur beginnen.
In de Maranathakerk gaat Ds. R. Maas voor en in de Dorpskerk gaat Ds. G.H. v.d. Graaf voor.
In de Dorpskerk worden 10 minuten voor aanvang van de dienst al Paasliederen gezongen.
De 3 koper blazende zusjes Nootenboom werken mee aan deze Paasmorgendienst.

De collectes op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn bestemd voor een Kerkinactie project, dat ondersteuning biedt aan Christenen in Pakistan. OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof.

De kerkenraden van beide kerken en de Stille Week Commissie wensen u gezegende dagen toe.