Digitaal Collecteren

Beste gemeenteleden,

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Aandachtspunten zijn hierbij:
De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente

Collecte diaconie en hervormde gemeente Rhoon: opbrengst collecte wordt evenredig verdeeld per dienst

Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van Diaconie en Kerkrentmeesters. Wij danken u voor uw gift!

Uitleg betaling:
Uitleg Digitaal Collecte doen – Hervormde Kerk Rhoon

Betaling:
Dit kan direct via de linkĀ https://www.samengoeddoen.nl/gift/5c2d4d20b9f3cd4514beb9616ef8469a
of door te klikken op het kerkzakje hieronder

kerkzakje