Gebedskring

Bidden en danken, met en voor elkaar

Elke eerste woensdag van de maand in ’t Centrum

Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

Hand. 2:42

Dit lezen we over de gemeente in Jeruzalem, die vlak na Pinksteren ontstond. Ook op andere plaatsen lezen we hoe belangrijk het is om te bidden. Jezus zelf is ons hierin voorgegaan.

Daarom komt op iedere eerste woensdag van de maand in ’t Centrum de gebedskring samen. De avond begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Na een kort gesprek over een bijbelgedeelte, wordt er gezamenlijk gedankt en gebeden. We danken voor de zegeningen die we meemaken in de gemeente  en bidden voor wat speelt in de gemeente, voor mensen die te maken hebben met moeite of ziekte of voor de wereld waarin we leven.

Wilt u meebidden? Of wilt u zelf voorbede ontvangen? Schroom dan niet om langs te komen. Ook kun je je voorbede(n) doorgeven, zowel voor jezelf als voor anderen.

Data 2023-2024

  • 6 september 2023
  • 4 oktober 2023
  • 1 november 2023
  • 6 december 2023
  • 3 januari 2024
  • 7 februari 2024
  • 6 maart 2024
  • 3 april 2024
  • 1 mei 2024
  • 5 juni 2024

Contactpersoon

Arthur de Leeuw: 010 5019880