Els van Dijk, ds. Van Campen en Elsa Hogendoorn over een ‘zinvol leven’, de Heilige Geest en seksualiteit

Op zoek naar verdieping rond in je geloof? En/of ben je een ouder met kinderen? Blok de volgende data van Keep-in-Touch en Geloofsopvoeding alvast in je agenda.

Keep-in-Touch

We hebben het verlangen om met elkaar en met God in verbinding te komen en te blijven. In onze drukke levens is dit een uitdaging. En in onze tijd, waarin veel mensen vooral voor zichzelf leven is dit zelfs tegen de stroom in. Toch zien we de verbinding met God en met elkaar als hét kenmerk van een christelijke gemeente. Het is van levensbelang voor het voortbestaan van de gemeente. We willen jou daarom inspireren om de God van de Bijbel (beter) te leren kennen en te leven vanuit een relatie met Hem.

Data voorjaar 2024

  • 25 januari 2024: Keep-in-Touch avond over Israël (de strijd rondom Gods volk). De spreker vanuit Christenen voor Israël is ds. Frank Heikoop.
  • 21 maart 2024: Keep-in-Touch avond over Zinvol leven, met spreekster Els van Dijk. Els van dijk was 22 jaar directeur van de Evangelische Hogeschool en heeft een groot hart voor jongeren en voor de complexiteit van de samenleving waar zij in leven.
  • 16 mei 2024: Keep-in-Touch avond over de Heilige Geest; spreker is ds. Van Campen. Schrijven van het boek ‘De Gereedschapskist van de Heilige Geest.’

Bekijken de pagina van Keep-in-Touch voor aanvullende info.

Geloofsopvoeding

Hoe geef je invulling aan de geloofsopvoeding van je kind of tiener? Dat is nog niet zo eenvoudig, want daar is geen standaard recept voor. Een zekerheid is wel dat Jezus onze kinderen kent en ze lief heeft. Ze hebben een bijzondere plek bij Hem, onafhankelijk van onze geloofsopvoedings inspanningen. Daarnaast heeft Hij de gemeente gesticht, waarin we als christelijke ouders elkaar kunnen ondersteunen, bemoedigen en toerusten. Dit willen we dan ook doen door middel van de geloofsopvoedingsavonden.

Data voorjaar 2024

  • 14 februari 2024: Geloofsopvoedings avond rond opvoedstijlen, geleid door Annelies Barendregt.
  • 10 april 2024: Geloofsopvoedings avond over seksualiteit, met spreekster Elza Hogendoorn
  • 22 mei 2024: Geloofsopvoedings avond over social media, met een spreker van Raise Up. Raise Up is een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren.

Bekijk de pagina van Geloofsopvoeding voor aanvullende info. Waaronder de appgroep.