Kerkdiensten in de Dorpskerk in maart en april 2021

De synode van de PKN heeft gepubliceerd dat de deur naar voorzichtige versoepelingen kan worden opengezet. Binnen de basisregels van de overheid is het verantwoord het kerkelijk leven meer ruimte te geven. Uw kerkenraad heeft daarom besloten weer terug te gaan naar de situatie zoals die in september jl. gold.

Dat betekent dat er ingaande 7 maart in zowel de ochtend- als middagdienst weer maximaal 30 kerkgangers zijn toegestaan, waarbij u zich voor de ochtenddienst vooraf moet aanmelden.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de kosteres Nel Brouwer: per mail kosterdorpskerkrhoon@gmail.com of telefonisch: 06-53547645.  U krijgt dan bericht of u inderdaad kunt komen of dat het maximum aantal aanwezigen al is bereikt. In principe wordt er met de volgorde van aanmelding gewerkt.

Indien er kinderen aanwezig zijn zal er ook weer een kindernevendienst worden gehouden. In de morgendienst van 21 maart zal het Heilig Avondmaal lopend worden gevierd.

Voor de middagdienst geldt geen aanmeldingsplicht, daar het aantal kerkgangers dan in de praktijk toch minder dan 30 is. Aanmelden is alleen nodig bij de bijzondere middagdiensten: op 7 maart de wereldgebedsdagviering en op 18 april de opbouwdienst.

In de ochtenddienst is zingen niet toegestaan en is er muzikale begeleiding. In de middagdienst kunnen 4 gemeenteleden op de voorste kerkbank meezingen.

Verder geldt het corona protocol: u wordt naar uw zitplaats begeleid. Hierbij worden de kerkgangers over de kerkbanken verdeeld, met inachtneming van 1,5 meter afstand . Bij het in- en uitgaan graag een mondkapje dragen. Bent u verkouden blijft u dan thuis.

De kerkdiensten blijven (ook live) via www.kerkdienstgemist.nl te volgen.

Wij zijn dankbaar dat wij God en elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Kerkdiensten in de Dorpskerk in maart 2021