Kerkdiensten in de Dorpskerk ingaande 23 januari 2022

De synode van de PKN heeft gepubliceerd dat de deur naar versoepelingen kan worden opengezet. Binnen de basisregels van de overheid is het verantwoord het kerkelijk leven meer ruimte te geven.

De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en dit betekent dat er ingaande 23 januari in de ochtend- en middagdienst maximaal 50 kerkgangers zijn toegestaan, waarbij u zich voor de ochtenddienst vooraf moet aanmelden.

Enkel op 23 januari in de morgen is er de gezamenlijke Gebedsdienst voor de Eenheid in de Maranathakerk, waardoor er dan slechts ruimte is voor 10 gemeenteleden van onze kerk. Voor deze dienst kunt u zich aanmelden bij Aad Stortenbeker, tel. 06-24248488 of voorz.kr.maranathakerk@gmail.com

U kunt zich voor een morgendienst in de Dorpskerk, dus vanaf zondag 30 januari, aanmelden bij de kosteres Nel Brouwer: per mail kosterdorpskerkrhoon@gmail.com of telefonisch: 06-53547645. U krijgt dan bericht of u inderdaad kunt komen of dat het maximum aantal aanwezigen is bereikt.

Voor een middagdienst, ingaande 23 januari, geldt geen aanmeldingsplicht, daar het aantal kerkgangers dan in de praktijk toch minder dan 50 is. Wel zal uw aanwezigheid in de kerk worden geregistreerd. Op 6 februari is er geen middagdienst.

Zingen is (ingetogen) toegestaan.

Verder geldt het corona protocol: de zitplaatsen zijn aangegeven met een wit kaartje. Hierbij worden de kerkgangers over de kerkbanken verdeeld, met inachtneming van 1,5 meter afstand. Bij het in- en uitgaan graag een mondkapje dragen. Bij vertrek eerst de metro zijde en dan de kasteel zijde. Bent u verkouden blijft u dan thuis.

De kerkdiensten blijven via www.kerkdienstgemist.nl te volgen.

Wij zijn dankbaar dat wij God en elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet namens de kerkenraad