Kerkdiensten in de Dorpskerk ingaande 27 februari 2022

Ingaande zondag 27 februari zijn er geen beperkende maatregelen meer voor het kerkelijk leven. Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers.  U hoeft zich dus niet langer vooraf aan te melden. De mondkapjes plicht vervalt ook, al staat het u vrij om deze bij binnenkomst en vertrek nog wel te dragen. Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten is het nog wel verstandig enige spreiding in de kerk aan te houden, de witte briefjes blijven hiervoor nog tijdelijk liggen, maar dit is een eigen verantwoordelijkheid. Vanaf zondag 6 maart is er ook weer de mogelijkheid koffie te drinken na de dienst. Het collecteren tijdens de dienst zal later opstarten, tot die tijd blijven de collectezakken bij de uitgang in gebruik.