Kerkdiensten in juni

Kerkdiensten in juni

Nu de overheid geleidelijk meer sociaal verkeer toestaat, stapsgewijs per 1 juni en per 1 juli,  hebben wij als kerkenraad opnieuw gekeken naar de optie om maximaal 30 personen aanwezig te laten zijn in de zondagmorgendienst. Op dit moment zijn er enkele mensen standaard aanwezig, denk aan de predikant, 2 ambtsdragers, de koster, de muzikale begeleiding en de heren van de opname techniek. Zij worden als ‘personeel’ beschouwd, waardoor er per 1 juni dus gelegenheid is 30 gemeenteleden ook de dienst te laten bijwonen.

Als kerkenraad hebben wij dit besproken en wij menen dat wij u deze mogelijkheid moeten aanbieden. Zeker nu er voldoende ruimte in de kerk is om de aanwezigen verantwoord te spreiden. Er zal echter nog geen middagdienst zijn.

Hiervoor hebben wij de volgende procedure bedacht. Indien u 1 of meer kerkdiensten op 7, 14, 21 of 28 juni wilt bijwonen dan kunt u dit per mail melden aan: kosterdorpskerkrhoon@gmail.com. Wilt u het volgende aangeven:

 • Of u alleen komt of met meerdere gezinsleden?
 • Of u 1 dienst wilt bijwonen of eventueel meerdere?
 • Indien er een zondag is dat u bent verhinderd, kunt u dat ook vermelden.
 • Of u  tot de zogenaamde risicogroep behoort, dat wil zeggen dat u 70 jaar of ouder bent. Wij willen echter geen leeftijdsgroepen en uitsluiten.

Mocht u niet over email beschikken dan kunt u ook bellen naar onze koster Nel Brouwer: 06-5354 7645. U kunt zich van woensdag 27 mei tot en met dinsdag 2 juni aanmelden.

Dan nog een aantal opmerkingen:

 • Het wordt door de PKN ontraden om mee te zingen omdat dit een bron van besmetting kan zijn;
 • U kunt voorin wel een liedboek pakken om mee te lezen, gelieve deze (en de reeds aanwezige bijbel) te laten liggen bij uw zitplaats, zodat wij deze kunnen reinigen en terugleggen;
 • In de dienst is geen collecte rondgang. U wordt uitgenodigd om later via de website uw gift te doen;
 • De predikant en ouderling van dienst zullen na afloop niet meelopen naar de uitgang;
 • Er is geen kinderopvang en geen kindernevendienst. Wel is er voor kinderen een tekening of puzzel/rebus aanwezig die zij kunnen meenemen naar hun zitplaats bij de ouders;
 • Toiletgebruik wordt zoveel mogelijk beperkt, doch is mogelijk;
 • De dienst blijft via YouTube of kerkdienst gemist te volgen. Dit betekent dus dat er voorin een cameraopstelling aanwezig is.

Waarschijnlijk is het op basis van regelgeving mogelijk is om in juli nog meer mensen in de kerk toe te laten, wij zullen die optie nog uitwerken. De ervaringen met de juni kerkdiensten kunnen ons daarbij helpen.

De volledige tekst een uitleg is te lezen in Kerkdiensten in juni lees deze aandachtig door.

Hartelijke groet namens de kerkenraad