Kerkdiensten in oktober

Zoals u in de media heeft kunnen lezen zijn de landelijke richtlijnen voor kerkbezoek weer aangescherpt.
Dit betekent dat we helaas weer een stapje terug moeten doen.

Vanaf zondagmorgen 11 oktober a.s. geldt weer dat dat er maximaal 30 kerkgangers zijn toegestaan, waarbij u zich voor de ochtenddienst vooraf moet aanmelden.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de kosteres Nel Brouwer: per mail kosterdorpskerkrhoon@gmail.com of telefonisch: 06-53547645. U krijgt dan bericht of u inderdaad kunt komen of dat het maximum aantal aanwezigen al is bereikt. In principe wordt er met de volgorde van aanmelding gewerkt.

Voor de middagdienst geldt geen aanmeldingsplicht, daar het aantal kerkgangers dan in de praktijk toch minder dan 30 is.

Zingen is niet toegestaan.

De kerkdiensten zijn niet meer via YouTube te volgen maar uitsluitend (ook live) via www.kerkdienstgemist.nl.

Wij hopen dat deze beperking niet lang nodig zal zijn en u hoort van ons als er weer wat wijzigt.

Hartelijke groet namens de kerkenraad