Kerkdiensten vanaf 20 december 2020

De kerkenraad heeft kennis genomen van de oproep van vorige week van onze regering om reis en contact momenten tot het uiterst noodzakelijke te beperken. De situatie tot op heden was dat de kerkdiensten online zijn te volgen en dat er maximaal 30 personen in de diensten aanwezig konden zijn. Hoewel wij menen dat wij de kerkdiensten ordentelijk hebben georganiseerd met inachtneming van alle regelgeving, zijn wij toch van mening dat wij de oproep van onze minister-president niet naast ons neer kunnen leggen en dat ook wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

De kerkenraad heeft derhalve besloten om met ingang van zondag 20 december 2020 tot en met tenminste zondag 17 januari 2021 alle ochtenddiensten plus de kerstnachtdienst op 24 december en de oudejaarsdienst op 31 december uitsluitend online te laten plaatsvinden en dus geen kerkgangers toe te laten. De reguliere middagdiensten op zondag 27 december en 3, 10 en 17 januari zijn wel toegankelijk voor kerkgangers, dit vanuit de gedachte dat de middagdiensten normaliter beperkt door ca. 10-20 mensen worden bezocht en er ook geen ondersteuning is door musici.

Het doet ons pijn om deze maatregel te moeten nemen, zeker in deze tijd waarin wij de geboorte van onze Heer en Verlosser vieren. Maar hopelijk hebben de overheidsmaatregelen effect en start in januari ook het vaccinatie programma, zodat we na een aantal weken weer stappen de goede richting op kunnen zetten. En we zijn dankbaar dat de diensten op Kerkdienst gemist van goede kwaliteit zijn en door u goed worden bekeken.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen.

Namens de kerkenraad, H.A. Hartog