Kerkdiensten

De kerkenraad heeft maandagavond  20 december j.l.  online vergaderd over de ontstane situatie na de laatste persconferentie van het kabinet  en hoe wij als Hervormde Gemeente het beste met de adviezen van het CIO en de  PKN om kunnen gaan.

De kerkenraad heeft gemeend voor de komende tijd, tot nadere datum, alle diensten online te houden. Dat betekent, dat de  morgendiensten in de Dorpskerk, inclusief de Kerstmorgendienst,  om 10.00 uur online mee te vieren zijn.

De middagdiensten vanaf 2 januari 2022 zullen ook online om 17.00 uur worden gehouden.  Mogelijk zullen in de middagdiensten  4 gemeenteleden worden uitgenodigd om op de voorste rij, op afstand van elkaar, mee te zingen.

De kerkenraad betreurt ook de ontstane situatie maar ziet geen andere weg  dan de dringende adviezen van het CIO  en de PKN op te volgen en zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Toch wensen wij u,  in verbondenheid als gemeente van Christus,  gezegende Kerstdagen toe.