Kerkenraad

Beleidsplan

Plaatselijke regeling

Privacyverklaring

Leden kerkenraad

Voorzitter
dhr. H.A. Hartog
Adres: Dorpsdijk 74a, 3161 CD Rhoon
Telefoonnummer: 06-22496147

Scriba
mw. M Heijboer-Palsgraaf
Adres: Waalstraat 18, 3161 XP Rhoon
Telefoonnummer: 06-19562541
E-mailadres: scribahervormdegemeenterhoon@gmail.com

College van kerkrentmeesters

Voorzitter
dhr. K.N. Roobol
Adres: Rijsdijk 139, 3161 EV Rhoon
Telefoonnummer: 06-53237239

Secretaris
dhr. K.M. van Eeden
Adres: Beatrixstraat 2, 3161 AB Rhoon
Telefoonnummer: 06 53762335

Penningmeester
mw. A. Dobben-de Vries
Adres: Parelsnoer 91, 3162 VK Rhoon
Telefoonnummer: 010-4327601

Archivaris
dhr. B.G. Euser
Telefoonnummer: 06-13179213

College van Diakenen

Voorzitter en waarnemend penningmeester
dhr. H.A. Hartog
Adres: Dorpsdijk 74a, 3161 CD  Rhoon
Telefoonnummer: 06-22496147

Secretaris
Dhr. L.G. Noordzij
Adres: Jan van Almondestraat 123, 3176 VA Poortugaal
Telefoonnummer: 06-51993743

Administrateur
dhr. E. Benda
Adres: Kleidijk 59, 3161 EK Rhoon
Telefoonnummer: 010-5014258