Kerkenraad

Een overzicht van alle leden van de kerkenraad

Beleidsplan

Plaatselijke regeling

Privacyverklaring

Leden kerkenraad

Voorzitter
dhr. H.A. Hartog
Dorpsdijk 74a, 3161 CD Rhoon
Tel: 06-22496147

Scriba
mw. M Heijboer-Palsgraaf
Waalstraat 18, 3161XP Rhoon
Tel: 06-19562541
E-mailadres: scribahervormdegemeenterhoon@gmail.com

Pastoraat

Predikant
ds. C.D. van Alphen
Singel 1. 3161DG Rhoon
Tel: 010 2009520
E-mailadres: cdvanalphen@hotmail.com

Contactpersoon voor het pastoraat
mw. M. Koster
Marisstraat 3, 3161CD Rhoon
Tel: 06 52261451
E-mailadres: margreetkoster@hetnet.nl

Pastorale ouderlingen
dhr. J. Klootwijk
Dorpsdijk 76, 3161CD Rhoon
Tel: 010 5011474

Dhr. A.de Leeuw, ouderling gemeenteopbouw
Rijsdijk 20, 3161HN Rhoon 
Tel: 010 5019880

Mw. J. Slingerland-de With, jeugdouderling
Regenboog 96, 3162XA Rhoon 
Tel: 06 23181984

Dhr. H.I. van de Ven
Ghijseland 77, 3161VG Rhoon
Tel: 010 2105518

Dhr. P. van der Vorm
Rhoonsedijk 34, 3176PN Poortugaal
Tel: 010 5019076

Diakenen

Voorzitter en waarnemend penningmeester
dhr. H.A. Hartog
Dorpsdijk 74a, 3161CD Rhoon
Telefoonnummer: 06-22496147

Secretaris
Dhr. L.G. Noordzij
Adres: Rhoonsedijk 64, 3176 PN Poortugaal
Telefoonnummer: 06-51993743

Mw. A.A.W. van der Schelde-Bos
Rijsdijk 100, 3161EW Rhoon 
Tel:  06 23589881

Ouderling-Kerkrentmeesters

Voorzitter
dhr. K.N. Roobol
Rijsdijk 139, 3161EV Rhoon
Tel: 06-53237239

Penningmeester
dhr. S.A. Roest
Ghijseland 165, 3161VM Rhoon
Tel: 06 81052187

Dhr. L.L.M. van de Ven
Ghijseland 118, 3161VJ Rhoon
Tel: 06 53710524

Dhr. H. Pals 
Jan van Herwijnenlaan 39, 3161DX Rhoon
tel: 06 27229298

Medewerkers naast de kerkenraad

Archivaris
dhr. B.G. Euser
Telefoonnummer: 06-13179213

Administrateur
dhr. E. Benda
Adres: Kleidijk 59, 3161EK Rhoon
Telefoonnummer: 010-5014258