Kerstproject nevendienst 2022

Zondag 27 november is de eerste adventszondag. Dan starten we bij de nevendienst van beide kerken met het Kerstproject. Het thema is: Het gaat goedkomen!

In de kerk laten we een ster zien die verdeeld is in allerlei gekleurde facetten, met allemaal verschillende kanten. In ons kerstproject belichten we allerlei facetten van Gods liefde. De ster laat zien dat we op heel veel manieren kunnen kijken, luisteren en leren van Gods liefde. Die liefde geeft kleur aan ons leven.

We horen in de verhalen hoe God zijn reddingsplan voor de wereld bekend maakt aan gewone mensen en hoe dat hun leven verandert. Zij horen het, reageren erop en denken er samen over na. Twijfel, geloof, verwondering, het zijn herkenbare reacties.

Stukje bij beetje komt Gods belofte uit. Eerst wordt Johannes geboren, daarna Jezus. Op Kerst kunnen de omstanders zeggen: er is vrede, het is goed en het wordt goed. Gods liefde is zichtbaar en zal overwinnen. Hij houdt ons vast, dwars door alles heen. ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:14)

Elke week worden de adventskaarsen door kinderen aangestoken en wordt er een gedicht gelezen. En na de nevendienst laten we in de kerk iets zien en horen over het verhaal. Zo leven we met elkaar toe naar het Kerstfeest.

Leiding nevendienst