Kindernevendienst

Voor de kinderen t/m groep 8 is er elke zondag nevendienst tijdens de verkondiging in de ochtenddienst. We vertellen een verhaal uit de Bijbel, we maken een knutselwerkje of een puzzel of we doen een spelletje.

Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Marcus 10:14

We vinden het belangrijk dat kinderen de Bijbel en het Evangelie goed leren kennen en dit weten toe te passen in het dagelijks leven. Dit willen we bereiken door het vertellen van een Bijbelverhaal in combinatie met het maken van een verwerking. Kinderen zijn een belangrijk deel van onze gemeente. Samen zijn we deel van de wereldwijde kerk van Christus.

Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. De kinderen komen voor de schriftlezing bij elkaar voor in de kerk. Voorafgaand door een speciaal lied en/of een praatje met de voorganger gaan de kinderen vervolgens naar de consistorie. Zij komen weer terug in de kerk na de preek en voor het dankgebed.

We maken gebruik van de methode ‘Vertel het maar‘. Vertel het maar is een stichting die materiaal voor de kindernevendienst ontwikkelt. De methodiek biedt voor de leiding houvast of juist ruimte om vrij te kunnen spreken. Tevens is er volop keuze uit verwerkingen, zoals een knutselopdracht, kleurplaat, puzzel en spel afgestemd op verschillende niveaus. In de adventstijd werken we aan het kerstproject, elementen van het project zijn dan zichtbaar in de eredienst.