Komt u ook zingen?

Zaterdag 26 oktober a.s. zal er weer een koor- en (veel) samenzang
avond worden gehouden in de Dorpskerk van Rhoon.
Medewerking verleent het Christelijk mannenkoor  “Door Eendracht
Verbonden”, en gemengd koor Canticum, beide uit Stellendam olv Jurriën
van Kooten.
Spreker deze avond is dhr E. de Jongh.
Samenzang zal worden begeleid door Ilse, Anouk en Fleur Nootenboom op
respectievelijk trompet en saxofoon.
Het orgel zal worden bespeeld door Wiljan de Geus.
Aanvang 19.30 uur.
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Heeft u vervoer nodig, om op deze avond naar het concert te komen, neem
dan contact op met Kees Moijses, telf: 010-5013185. Graag na 18.00 uur
bellen.