Leeskring over Jan Brokken 

De bekende Nederlandse schrijver Jan Brokken is wereldberoemd in zijn geboortedorp Rhoon – en ver daarbuiten. Zijn jeugd in Rhoon heeft op veel manieren zijn schrijverswerk bepaald. 

Op deze kring lezen we telkens een boek van Brokken en bespreken dat met elkaar. Om de 2 à 3 maanden komen we bij elkaar. Deze kring is voor iedereen uit Albrandswaard toegankelijk. 

Op maandag 11 september en verder maandag 6 november, aanvang 20:00 uur. Informatie en opgave: ds. Coen van Alphen, tel. 010 2009520, cdvanalphen@hotmail.com. De plaats hoort u nog.

Predikant dorpskerk Rhoon