Liturgieën voor zondag

Liturgieën voor zondag 16 juni

Maranathakerk – zondagochtend 9:30 uur – doopdienst

Voorganger: ds. Coen van Alphen

De Heilige Doop wordt bediend aan Fedder Oliver Mozes Bel

 • Zingen intochtslied: Psalm 95: 1, 3
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 460 ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
 • Zingen: Hemelhoog 429 ‘Kom tot de Vader’

Tijdens dit lied wordt de dopeling binnengebracht

 • Onderwijzing
 • Presentatie
 • Doopgebed
 • Zingen als geloofsbelijdenis: Lied 342
 • Doopvragen

De kinderen mogen naar voren komen

 • Bediening van de doop
 • Vraag aan de gemeente
 • Zingen: Hemelhoog 507 ‘Ik zegen jou’ 
 • Overhandigen doopkaars, doopkaart, doopkraal door ouderling van dienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing Oude Testament: Exodus 2: 1-10
 • Zingen: Lied 350: 1, 3
 • Schriftlezing: Handelingen 7: 17-23
 • Zingen: Lied 350: 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 68:7

Tijdens het naspel van dit lied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst

 • Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven

Tijdens het inleidend orgelspel kunnen de kinderen van de oppas worden opgehaald.

 • Zingen slotlied: Lied 675
 • Heenzending en zegen

Voor in de kerk kunt u de doopouders geluk wensen.
U bent van harte welkom bij het koffie drinken.

De collectes:
1. Mercy Ships
2. Kerk

Dorpskerk- zondagmiddag 17:00 uur

Voorganger: ds. E van Rooijen

 • Aanvangslied: Lied 672: 4, 6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 51: 5, 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 108: 1, 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: Mattheus 12: 22-32
 • Zingen: Psalm 84: 5, 6
 • Preek
 • Zingen: Psalm 97: 3, 6
 • Gebed
 • Zingen: Lied 675: 1, 2
 • Zegen

De collectes:
1. Mercy Ships
2. Kerk