Liturgie voor zondag

24 september 2023

Zondagmorgen 9:30 uur

Voorgangers: Ds. Coen van Alphen en ds. Anja van Geerenstein

 • Woord van welkom door ouderling van dienst
 • Intochtspsalm 139: 1 en 7
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied “Tienduizend redenen” (Hemelhoog 617a)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lied “Kom tot de Vader” (Hemelhoog 429: 1 en 2)
 • Onderwijzing
 • Presentatie dopelingen
 • Doopgebed
 • Luisterlied “Heer, U bent mijn leven…” (Hemelhoog 479) 
 • Bediening van de Heilige Doop 
 • Zegenlied ‘Ik zegen jou in Jezus’ naam’ (Hemelhoog 507)
 • Kinderlied ‘God kent jou vanaf het begin’ (Hemelhoog 503) 
 • Schriftlezing Oude Testament Exodus 3:1-15
 • Psalm 105: 1 en 3
 • Schriftlezing Nieuwe Testament Mattheüs 19:13-15
 • Lied ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ (Hemelhoog 506)
 • Verkondiging: “De HEER, de God van generaties”
 • Lied “Ik zal er zijn” Sela (Hemelhoog 460) 
 • Gedenken
 • Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven 
 • Slotlied 416: 1, 2 en 4
 • Heenzending en zegen

Zondagmiddag 17:00 uur

Voorganger: Ds. D. Westerneng

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 40: 1
 • Woord van verwachting en Groet
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 50-58
 • Zingen: Lied 313: 2 en 5
 • Schriftlezing: Handelingen 20: 6-12
 • Zingen: Lied 655: 1, 4 en 5
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 632: 1 en 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Geloofsbelijdenis lezen
 • Slotlied: Psalm 103: 5
 • Zegen