Liturgieën voor zondag

03 maart 2024

Dorpskerk: zondagmorgen 10:00 uur

Voorganger: ds. Anja van Geerenstein

 • Woord van welkom door Ouderling van Dienst
 • Intochtspsalm 25a: 1 en 2
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied 209: 1, 2 en 3
 • Genadeverkondiging Jesaja 40:1-2
 • Leefregel Marcus 12:29-31
 • Lied 1001: 1 en 2
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderlied Opwekking 298
 • Schriftlezing Oude Testament Exodus 20:1-17
 • Psalm 19: 1, 3, 4 en 6
 • Schriftlezing Nieuwe Testament Johannes 2:12-22
 • Lied 187: 1, 3 en 4
 • Preek
 • Lied 939: 1, 2 en 3
 • Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 536: 1, 2, 3 en 4
 • Heenzending en zegen

Maranathakerk: zondagmorgen 10:00 uur

Geen dienst

Dorpskerk: zondagmiddag 17:00 uur

Voorganger: ds. G.J. van Beek

 • Lied 556: 1, 4 en 5
 • Aanvangstekst: 1 Corinthiërs 1:18 en 22 t/m 24
 • Lied 578: 1, 2 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 31: 1 en 3
 • Schriftlezing : Jesaja 55: 6 t/m 11 en Mattheüs 16: 13 t/m 25
 • Psalm 119: 3, 17 en 53
 • Verkondiging
 • Lied 550: 1 en 3
 • Slotlied: Lied 575: 1 en 6
 • Zegen
 • Lied 415: 3