Thuis het Avondmaal meevieren, hoe doe je dat?

Op zondag 17 mei vieren we het Heilig Avondmaal. De kerkenraad heeft erover nagedacht of het mogelijk is om online het Heilig Avondmaal te vieren. Dat wil zeggen dat u tijdens de viering thuis het brood en de wijn neemt. Kan dat wel op afstand? Bij het Avondmaal gaat het toch juist om het samen zijn met God en elkaar? We hebben gemeend dat het kan. We zitten met elkaar in een ongekende situatie en dit kan een nieuwe weg zijn (hoewel het een noodoplossing blijft). We mogen geloven dat de Heilige Geest ons ook zo zal bereiken en zegenen. We hebben het Avondmaal nu ook hard nodig!

Hoe zal de viering in zijn werk gaan? We hebben in onze kerk de traditie dat wie belijdenis gedaan heeft, aan het Avondmaal gaat. Je kunt ook zeggen: Wie gelooft in Jezus als Heer, is welkom aan zijn tafel. We laten u graag vrij of u het al of niet meeviert. Ook als u niet meedoet, is het waardevol om de dienst te volgen.

Wanneer het veilig mogelijk is binnen de overheidsrichtlijnen van 1,5m afstand, kunt u wellicht iemand uitnodigen (bijvoorbeeld een familielid met wie u toch al contact hebt), om het toch enigszins samen te vieren. Maar ook als u alleen bent, mag u zich met de gemeente verbonden weten.

U kunt dan vooraf enkele stukjes brood (het maakt niet uit welk brood) en een klein glaasje wijn (of druivensap) gereed zetten. Ik raad u aan om de tafel in uw huiskamer als een kleine Avondmaalstafel in te richten: het brood op een mooi bord, de wijn in een stijlvol glas of bekertje, een kaars die brandt, een bos bloemen op tafel. Op het moment dat de mensen in de kerk het brood en de wijn als het lichaam en bloed van Christus eten, doet u thuis ook mee.

Verder zal de viering grotendeels hetzelfde zijn als normaal, alleen iets korter. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact zoeken met mij of de diakonie. De Schriftlezing zal zijn uit Lucas 24:28-35, waar Jezus de maaltijd viert met de Emmaüsgangers. Het thema is dan ook ‘Avondmaal met Jezus aan huis’.

Een gezegende viering gewenst!

Ds Coen van Alphen | cdvanalphen@hotmail.com | 010 2009520