Het geslachtsregister van Kerst

In deze overdenking n.a.v. Matth.1:1-17 staat Arthur stil bij het geslachtsregister van Kerst. ‘Het laat ons zien dat mensen die door de samenleving met de nek werden aangekeken of die enorme fouten hadden begaan, toch deel uit kunnen maken van de familie van Jezus.’

Voorafgaand aan de geboorte van Jezus laat Mattheus in dit eerste hoofdstuk zien hoe Zijn register van 42 geslachten tot stand is gekomen. Daarbij is het vooral goed om te weten dat een geslachtsregister in die tijd een soort Curriculum Vitae was, je weet wel, zo’n beschrijving van wie je bent en wat je zoal hebt gedaan. Ik wil graag twee bijzondere punten met jullie delen t.a.v. dit geslachtsregister. Punten die een paar bijzondere facetten van God laten zien, hier zo rond Kerst. Allereerst rond Gods genade voor alle mensen en vervolgens rond Gods tijdsbestek.

In de tijden van Mattheus werd het register vooral als Curriculum Vitae gebruikt en het doel was om hiermee te laten zien hoe geweldig en bijzonder je afkomst was. We weten dat mensen als Herodes de Grote hun geslachtsregister dan ook opschoonde door bepaalde namen weg te laten, omdat hij niet wilde dat iemand wist dat hij familie was van bepaalde personen.

Het bijzondere echter van Jezus’ register is dat er personen in staan, die je voor je aanzien en carrière er beter uit had kunnen laten. Zo staan er vijf vrouwen in en dat was in Mattheus’ tijd niet echt gebruikelijk, want de positie van de vrouw deed er eigenlijk niet toe. Vrouwen ook waarvan er drie afkomstig waren van heidenvolken, en vrouwen (denk aan Tamar) die hun kind op een soort buitenechtelijke wijze hadden verkregen. Ook David wordt hier genoemd en er wordt heel fijntjes bij vermeld dat hij Salomo verwekte bij de vrouw van iemand anders…

Het laat ons zien dat mensen die door de samenleving met de nek werden aangekeken of die enorme fouten hadden begaan, toch deel uit kunnen maken van de familie van Jezus. Het is niet zo dat de goede mensen erbij horen en de slechte niet. Iedereen kan er bij horen door de genade van God, door het geloof in Jezus Christus. Ook voor ons is dat een enorm bemoedigende gedachte!

In Jezus komen prostituee en koning, mannelijk en vrouwelijk, Jood en heiden allemaal als gelijken bij elkaar. God schaamt zich niet voor hen en voor ons. Iedereen die in Jezus gelooft hoort bij Zijn gezin. In Hebreeën 2:11b staat: “daarom schaamt Hij zich niet hen broeders te noemen”.

Het tweede opvallende punt uit dit gedeelte betreft de enorm lange periode van 42 generaties die er overheen ging, voordat de belofte van de Messias realiteit werd. In Genesis 3:15 was het al voorzegd, maar het zou nog duizenden jaren duren voor de engel met de boodschap bij Maria kwam.

Door heel de Bijbel heen valt het op dat Gods tijdspad vrijwel nooit binnen een schema werkt dat ons redelijk lijkt. Het duurt enorm lang voordat God ingrijpt en Hij lijkt Zijn beloften te vergeten. Dat laatste is niet zo, al vervult Hij die beloften op een manier die vaak helemaal anders is dan wij ons voorgesteld hadden. Met kerst was dat niet anders: de belofte van de messias werd werkelijkheid door de geboorte van Jezus, maar op een manier die heel anders was dan iedereen verwacht had.

Het lijkt in jouw leven en in deze wereld wellicht ook alsof God ons vergeten is, maar ook op dit moment is Hij bezig om alles zodanig neer te zetten dat het meewerkt aan de vervulling van Zijn beloften, die nog open staan. We zien uit naar Jezus’ tweede komst, waarvan we het moment niet weten, maar wel dat het zal gebeuren. Kerst is een krachtig bewijs dat God Zijn beloften nakomt, en dat geeft ons krachtige hoop die meer is dan enkel en alleen optimisme.

Deze overdenking is geschreven door Arthur de Leeuw.