Voorlopig geen middagdiensten

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin nog meer sociale distantie wordt gevraagd en nog minder sociaal verkeer wordt aanbevolen heeft het merendeel van de kerkenraadsleden het voorstel van het moderamen overgenomen om voorlopig geen middagdiensten te houden in de Dorpkerk.

Het is niet duidelijk hoe lang deze situatie zal duren. Wel zullen de ochtenddiensten voorlopig online te beluisteren zijn en gehouden worden in het bijzijn van een aantal kerkenraadsleden.

De vraag is, om deze info zoveel mogelijk onder gemeenteleden te verspreiden, m.n. onder de vaste bezoekers van de middagdiensten.

De kerkenraad.